ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริหารสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ( COMMAS System College of Music)
  โครงการละครเพลง อิน-จัน
 
   รับนักเรียน/นักศึกษาช่วยงาน จำนวนมาก!!!  
 
  
 
   
สิ่งที่นักเรียน/นักศึกษาจะได้รับ 
1. ชั่วโมงทุน 60 ชั่วโมง หรือ
2. วิชาการเข้าฟังดนตรี 10 ครั้ง หรือ
3. โครงการจิตอาสา (กยศ.) 18 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ผู้ที่ทำงานจะได้รับเสื้อยืด 1 ตัวและบัตรเข้าชมการแสดง จำนวน 10 ใบ
 
     
   
 
Copyright © 2011  College of Music | Mahidol University Academics System | ติดต่อเรา